Co-creatie bijeenkomst 25 september

Vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er geld beschikbaar om samenwerkingen tussen cultuurpartners en scholen te stimuleren. Partners en scholen kunnen, uitgaande van elkaars expertise, cultuureducatieprojecten ontwikkelen die voor beide nieuw zijn.

In maart ‘22 is er een eerste bijeenkomst geweest over co-creatie. Daaruit is een pilot ontstaan tussen IKC Triade en het Cobramuseum. We gaan nu een tweede fase in. Op 23 mei j.l. hebben we een bijeenkomst met een aantal cultuurpartners gehad om deze tweede fase toe te lichten.