Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit
In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werken scholen en culturele organisaties in de regio Amstelland samen om cultuuronderwijs een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Leerlingen ontwikkelen via cultuuronderwijs vaardigheden die ze breed kunnen inzetten, binnen en buiten de school. Cultuureducatie met Kwaliteit zet in op het versterken van die vaardigheden, op ruimte voor creativiteit, op het verhaal van de eigen omgeving. Cultuureducatie Amstelland wil met CmK alle leerlingen een gelijke kans geven, omdat cultuureducatie de eigen identiteit versterkt en betekenisvol onderwijs biedt.

CmK op school
Met elke deelnemende school wordt op basis van de wensen en visie van de school een programma opgesteld. Dit kan zijn het professionaliseren van het atelieronderwijs, het uitwerken van de visie op cultuuronderwijs, het laten aansluiten van cultuuronderwijs op schoolthema’s, het koppelen van drama aan taalonderwijs, creativiteitsontwikkeling en procesgerichte didactiek, versterken van de deskundigheid van het team, en nog veel meer.

Ook meedoen?
Hebt u een wens of plan om de cultuureducatie op school te professionaliseren? Of hebt u die ambitie, maar weet u nog niet precies welke kant het op zal gaan? Wij denken graag met u mee.

Cultuureducatie met Kwaliteit
In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werken scholen en culturele organisaties in de regio Amstelland samen om cultuuronderwijs een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Leerlingen ontwikkelen via cultuuronderwijs vaardigheden die ze breed kunnen inzetten, binnen en buiten de school. Cultuureducatie met Kwaliteit zet in op het versterken van die vaardigheden, op ruimte voor creativiteit, op het verhaal van de eigen omgeving. Cultuureducatie Amstelland wil met CmK alle leerlingen een gelijke kans geven, omdat cultuureducatie de eigen identiteit versterkt en betekenisvol onderwijs biedt.

CmK op school
Met elke deelnemende school wordt op basis van de wensen en visie van de school een programma opgesteld. Dit kan zijn het professionaliseren van het atelieronderwijs, het uitwerken van de visie op cultuuronderwijs, het laten aansluiten van cultuuronderwijs op schoolthema’s, het koppelen van drama aan taalonderwijs, creativiteitsontwikkeling en procesgerichte didactiek, versterken van de deskundigheid van het team, en nog veel meer.

Ook meedoen?
Hebt u een wens of plan om de cultuureducatie op school te professionaliseren? Of hebt u die ambitie, maar weet u nog niet precies welke kant het op zal gaan? Wij denken graag met u mee.

CmK Menu

Cultuureducatie Amstelland biedt diverse activiteiten aan die specifiek gekozen kunnen worden met het doel aan een van de EVI 2.0 stellingen te werken, in nauwe samenwerking met de culturele partners.

CmK in beeld

Voorbeelden uit de praktijk.

Agenda

Voor de volledige agenda: klik op de knop hieronder.