Ondertekening Cultuureducatieconvenant Amstelland

ouder amstel

Om ervoor te zorgen dat cultuureducatie vanzelfsprekend en onmisbaar is voor álle kinderen en jongeren in de regio Amstelland, tekenden betrokken partijen uit het onderwijs en de culturele sector binnen de regio Amstelland op woensdag 22 mei het Cultuureducatieconvenant Amstelland. In het convenant zijn zes pijlers opgesteld waarvan is afgesproken dat deze gezamenlijk gerealiseerd zullen zijn in 2028.

Convenant
In het belang van cultuureducatie in de regio Amstelland is een cultuureducatieconvenant opgesteld door het onderwijs, culturele instellingen, amateurverenigingen en gemeenten. In het convenant zijn zes pijlers opgesteld waarvan is afgesproken dat deze gezamenlijk gerealiseerd zullen zijn in 2028. Op woensdagmiddag 22 mei werd dit document door onder anderen wethouders, directeuren en bestuurders ondertekend tijdens een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst in Platform C in Amstelveen.

Gezamenlijke doelen
Madeleine Heijligers, directeur-bestuurder van Platform C, opende de middag met een welkomstwoord. In het cultuureducatieconvenant zijn zes pijlers opgenomen op het gebied van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Een van de pijlers is om kinderen en jongeren ervaringen op te laten doen in de kunst en cultuur, maar ook kansengelijkheid is een belangrijk speerpunt. Om dit te laten slagen is in 2028 samenwerking van alle partijen nodig en zullen leerkrachten de tools moeten hebben om met vertrouwen cultuureducatielessen te geven.

Ondertekenen
Zo’n ervaring in de kunst kennen de leerlingen van de Blazersklas van basisschool De Cirkel al goed. Zij oefenen wekelijks en mochten dit aan de volle zaal laten horen. Ook op basisschool De Horizon wordt cultuur al vroeg meegegeven in de vorm van dansles voor kleuters. Hiervan werd een indrukwekkend filmpje getoond. Ook was er een keynote van David van der Kooij over creatief denken met aansluitend een creatieve schrijfopdracht. Daarna was het tijd voor het officiële moment. Na een kort woord de eer aan wethouders Victor Frequin (Ouder-Amstel), José de Robles (Uithoorn) en Frank Berkhout (Amstelveen) om als eerste te ondertekenen. Gevolgd door de leden van schoolbesturen en directeuren uit het onderwijs, culturele instellingen en amateurkunst.

Verrassing
Als laatst was Jantien Westerveld, directeur van Stichting Méér Muziek in de Klas, aan de beurt. Na haar ondertekening nam zij het woord om een kleine verrassing te verkondigen. Als oud-leerling van het Keizer Karel College, en als voorbeeld voor vele jongeren om met muziek bezig te zijn, wil Martijn Garritsen (beter bekend als DJ Martin Garrix) graag een financiële bijdrage leveren om te helpen de doelstellingen in het convenant te kunnen realiseren.

De leden van de werkgroep, die het afgelopen jaar hard hebben gewerkt aan het samenstellen van de pijlers in het convenant, werden vervolgens het podium opgeroepen en ontvingen een mooie bos bloemen. De geslaagde middag werd afgesloten met een borrel.