Grenzeloos ontdekken

Tijdens de workshops van Kasumai Dunia maakt een nieuwe generatie kennis met eeuwenoude wijsheden, en ervaar je de rijkheid aan tradities en rituelen van andere culturen.

Procesgerichte didactiek

Door te focussen op het (creatieve) onderwijsproces worden je lessen betekenisvoller en zijn leerlingen meer betrokken. Hoe krijg je de leerlingen in een creatieve flow d.m.v. didactische stappen?

Culturele Zang

Een volksverhaal over het lief en leed van alledag, in het Arabisch. We gaan het vertalen en bedenken nieuwe coupletten erbij.

Slavernij en muziek

Het verhaal en de ritmes van instrumenten die door de slavernij zijn verspreid en ontwikkeld.

Van Pinterest tot les

Hoe kom je van een idee tot een inhoudelijke beeldende les? We bekijken o.a. procesgerichte didactiek en het creatieve proces.

VTS

Visual thinking strategies. Met kinderen aandachtig en open naar kunst leren kijken.

Reis door Afrika

Afrikaanse muziek en dans. We gebruiken verschillende technieken van bodypercussie tot dans. Afstemming bij thema’s uit WO.

Energizers

Je klas weer focus of een boost geven. Of tot rust laten komen.

Theater & thema’s

Koppeling theater aan thema’s uit VierKeerWijzer, IPC, Blink, Faqta e.a. (leskaarten beschikbaar)

Leskaarten theater

Hoe breng je kinderen eenvoudig en zelfstandig tot spel? (leskaarten beschikbaar)