Cultuureducatieconvenant ondertekenen

wo 22 mei 2024, 15:00 17:00

“Naast plezier en ontspanning stimuleert cultuur het leren, het inlevingsvermogen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit. Kinderen en jongeren leren luisteren, hun mening te vormen, reflecteren en open te staan voor verschillen. Van beeldende kunst, muziek, dans en alle culturele disciplines krijg je energie, het vergroot je zelfvertrouwen en is vooral heel leuk en (ont)spannend om samen te doen!”
(Bron: Cultuureducatieconvenant Amstelland)

Na de ondertekening van de intentieverklaring in mei 2023 als voorloper van het cultuureducatieconvenant zijn we met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onze partners uit het onderwijs, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en gemeenten verder gegaan met het opstellen van het convenant. Binnenkort ontvangen alle partners het convenant ter voorbereiding op de ondertekening.

Op woensdag 22 mei a.s. zullen wij tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Zonnesteinzaal van Platform C het convenant met elkaar ondertekenen. We hopen dat iedereen daarbij kan zijn. De uitnodiging volgt maar noteer de datum alvast in de agenda!

plein-c-training-so-amstelveen-studio-rutger-vos-0936

Deel deze pagina