CmK in beeld

In 2017 is Het Duet in Uithoorn ingestapt in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Eerst is er gewerkt aan de visie en ambities op het gebied van cultuureducatie. Cultuur op Het Duet heeft tot belangrijkste doel om samen plezier te beleven, te kunnen reflecteren op eigen werk, eigen talenten en die van anderen te ontdekken en daarmee het zelfvertrouwen te vergroten. Door samen naar kunst te kijken, erop te reageren en erover te praten leren zij zichzelf en elkaar beter begrijpen en kunnen verschillen overbrugd worden.

Door het vaststellen van een visie zijn er concrete stappen geformuleerd. In de loop der jaren hebben er veel activiteiten plaatsgevonden om de ambities te kunnen waarborgen zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de atelierruimte in de school, begeleiding bij het kiezen van methodes voor muziek- en beeldend onderwijs, co teaching en studiemomenten door kunstdocenten en een samenwerking met de Kunstuitleen Amstelveen.

IKC Triade in Aalsmeer is in 2021 ingestapt in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er lagen twee wensen, namelijk: Het verbinden van de thema’s van Faqta met het cultuuronderwijs en het professionaliseren van de keuzeateliers. Binnen de regeling CmK waren er mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Het team heeft trainingen gevolgd bij kunstenaars zoals Femke Kempkes en Stephanie Rhode in beeldende technieken die aansloten bij de thema’s uit Faqta. De leerkrachten konden de vaardigheden inzetten tijdens de keuzeateliers en herhalen in de klas.

Rosalien Streng-Kamerman heeft de ICC opleiding gevolgd, financieel ondersteund vanuit CmK. Binnen de opleiding heeft ze een cultuurplan en een kwaliteitskaart voor IKC Triade gemaakt. Daarnaast is IKC Triade een samenwerking aangegaan met het Cobra museum om vaardiger te worden in procesgerichte didactiek en loopt er een samenwerking met Kasumai Dunia om bewuster om te gaan met inclusiviteit en kansengelijkheid.