CmK Menu

CmK Menu
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) staat voor structureel goed cultuuronderwijs voor elk kind. Binnen deze subsidieregeling staan scholen aan het roer. Zij maken keuzes die passen bij (het cultuurbeleid) van de school. Cultuureducatie Amstelland biedt diverse trainingsmogelijkheden aan, in nauwe samenwerking met de culturele partners. In dit menu vind je diverse mogelijkheden. Steeds kort omschreven, want bij interesse volgt afstemming tussen school en culturele organisatie of vakdocent.

Alle CmK-scholen werken met Evi 2.0, een online instrument dat de voortgang van cultuuronderwijs monitort. Scholen kunnen op vier gebieden zien hoe ze ervoor staan: visie, deskundigheid, programma en samenwerking. In de meting komen binnen deze gebieden steeds dezelfde tien stellingen voorbij. Activiteiten uit het CmK-menu kunnen specifiek gekozen worden met het doel aan een van de stellingen te werken.

Heb je interesse in een van de activiteiten uit het menu (of zit wat je zoekt er juist niet bij?), neem contact op met jouw CmK-adviseur. Wij infomeren bij de culturele partner of er mogelijkheden zijn in de gewenste periode en brengen jullie in contact met elkaar.

In het menu vind je per activiteit een kostenindicatie. In een op maat gemaakte offerte geeft de partner inzicht in de werkelijke kosten. Binnen CmK betalen scholen 20% zelf, het overige deel wordt vanuit de regeling vergoed.

Voorwaarden

  • Kosten zijn afhankelijk van de tijdsduur, de grootte van het team of van het aantal klassen, lessen, BTW etc.
  • CMK-scholen betalen 20% van de genoemde kosten, niet-CMK-scholen betalen het volledige bedrag.
  • Aan het CMK-menu kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbod en prijzen kunnen wijzigen. Bij interesse in een van onderstaande mogelijkheden worden culturele partner en de school met elkaar in contact gebracht om tot inhoudelijke en logistieke afspraken te komen.
  • Regelmatig geldt er een minimale afname van de hoeveelheid lessen (bijv. 2 of 3 op een dag).
  • Elke CMK-school heeft een eigen adviseur. Voor vragen of interesse in een activiteit kun je contact opnemen met jouw CmK-adviseur.
Filters
discipline
{{ filters['discipline'] ? filters['discipline'].name : alles }}
alles
culturele expressie
stop-motion
beeldend
beeldende kunst
creativiteit
dans
diversiteit
erfgoed
film
fotografie
literatuur
media
muziek
muziektheater
presentatie
storytelling
techniek
theater
thematisch werken
vorm
{{ filters['vorm'] ? filters['vorm'].name : alles }}
alles
Leerlijn implementeren
Digitale lessen in diverse disciplines
Advies
Coaching
Co-teaching
Opzetten leerlijn
Implementeren
Inspiratielessen
Kaartenbak
Ontwikkelen kaartenbak
Produceren kaartenbak
Teamtraining
Teamtraining + hand-out
Teamtraining met kaartenbak
Training voor leerkrachten
Voorbeeldlessen
Evi-stelling
{{ filters['evi-stelling'] ? filters['evi-stelling'].name : alles }}
alles
Brede kennismaking
Brede ontwikkeling
Creativiteitsontwikkeling
Eigen omgeving
Je kunnen uiten via kunst
Onderzoekende houding
Reflecteren
Vaardigheden
Verbinding leergebieden
Zelfsturend werken

VTS

Evi 2.0

Hieronder vind je de steekwoorden waarin de Evi-stellingen zijn samengevat.

Vaardigheden:
Leerlingen ontwikkelen ambachtelijke vaardigheden in uiteenlopende media (materialen, ICT-middelen, voorwerpen, instrumenten, gesproken en geschreven taal, het (eigen) lichaam).

Brede kennismaking:
Leerlingen zo veel mogelijk verschillende vormen van kunst en cultuur laten maken en meemaken.

Creativiteitsontwikkeling:
Leerlingen ontwikkelen hun creatief en innovatief vermogen.

Je kunnen uiten via kunst:
Leerlingen leren zich uiten door artistieke expressie en presentatie.

Verbinding leergebieden:
Er zijn verbindingen met andere vakken, leergebieden, overkoepelende vaardigheden en thema’s.

Eigen omgeving:
Leerlingen voelen zich verbonden met hun eigen omgeving en achtergrond.

Reflecteren:
Leerlingen leren betekenis geven aan en reflecteren op zichzelf en de wereld.

Zelfsturend werken:
Leerlingen zijn zelfsturend en werken vanuit hun eigen vraag en interesse.

Brede ontwikkeling:
Versterken van brede ontwikkeling zoals taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderzoekende houding:
Leerlingen ontwikkelen een onderzoekende en open houding.