Trainingen voor leerkrachten

Vind je het leuk om cultuuronderwijs te geven aan je groep en zou je hier meer tools voor willen krijgen? Voor leerkrachten van de basisscholen in de regio Amstelland biedt Cultuureducatie
Amstelland bijscholing in diverse disciplines. Je kan je individueel inschrijven voor een of meerdere trainingen en vol is vol! De trainingen zijn gratis voor leerkrachten van CmK-scholen.

Pilot co-creatie Cobra Museum en IKC Triade

IKC Triade en het Cobra Museum hebben de pilot co-creatie afgerond met de ontwikkeling en uitvoering van een succesvolle teamtraining, waarbij kijken naar kunst en procesgerichte didactiek samenkwamen in het museum.

Co-creatie bijeenkomst 25 september

Vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er geld beschikbaar om samenwerkingen tussen cultuurpartners en scholen te stimuleren. Partners en scholen kunnen, uitgaande van elkaars expertise, cultuureducatieprojecten ontwikkelen die voor beide nieuw zijn.

In maart ‘22 is er een eerste bijeenkomst geweest over co-creatie. Daaruit is een pilot ontstaan tussen IKC Triade en het Cobramuseum. We gaan nu een tweede fase in. Op 23 mei j.l. hebben we een bijeenkomst met een aantal cultuurpartners gehad om deze tweede fase toe te lichten.