MKC Mio Mondo

De tentoongestelde werken van de kinderen van Montessori-kindcentrum Mio Mondo zijn
niet speciaal voor de expositie gemaakt. Integendeel; alle werkjes zijn spontane resultaten
van diverse, meest uiteenlopende activiteiten. Bijvoorbeeld verwerking naar aanleiding van
gegeven lessen of van opdrachten die voorkomen in ons lesmateriaal.

Er is een grote lijnen wel een verdeling van thema’s te ontdekken; bovenbouwwerk (groep
6,7,8) gaat vaak over inrichting/ontwerp van huizen en buitenruimtes. Middenbouwwerk
(groep 3,4,5) gaat meestal over informatie rondom dieren en de kleuters (groep 1 en 2)
hebben vooral veel aandacht besteed aan het thema De Ruimte… U zult werk aantreffen
van een aantal kinderen uit elke klas, van groep 1 tot en met groep 8.
De selectie is grotendeels gemaakt door leerkrachten van de klassen, in overleg met de
leerkracht die tevens op school commissielid is voor Cultuur en Kosmische opvoeding. In
een enkel geval heeft de leerling gevraagd of haar, of zijn werk, mee mag naar de
tentoonstelling.

In alle gevallen zijn wij trots op het werk en vinden we het de moeite waard om door een
breed publiek te laten bewonderen. Hopelijk zult u er van genieten!