Volksverhalen

In deze workshop gaat Kasumai Dunia in gesprek over diversiteit en inclusiviteit. De docenten wordt handvatten meegegeven om te bouwen aan een inclusieve klas.

Spoken word

Je eigen verhaal (durven) vertellen en jezelf vinden op papier en podium.

Culturele Zang

Een volksverhaal over het lief en leed van alledag, in het Arabisch. We gaan het vertalen en bedenken nieuwe coupletten erbij.

Slavernij en muziek

Het verhaal en de ritmes van instrumenten die door de slavernij zijn verspreid en ontwikkeld.

Reis door Afrika

Afrikaanse muziek en dans. We gebruiken verschillende technieken van bodypercussie tot dans. Afstemming bij thema’s uit WO.