Over ons

Cultuureducatie Amstelland is het expertisecentrum voor cultuureducatie in de regio Amstelland. Cultuureducatie Amstelland biedt lespakketten, leerlijnen en ondersteuning voor het primair en voortgezet onderwijs in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Daarnaast bundelt Cultuureducatie Amstelland het educatieve aanbod van de regionale culturele organisaties die zijn aangesloten, in een brochure en op de website.

De adviseurs van Cultuureducatie Amstelland ondersteunen de scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij het inrichten van hun cultuuronderwijs, het opstellen van cultuurbeleidsplannen en de uitvoering daarvan.

Cultuureducatie Amstelland biedt niet alleen een divers aanbod voor in de klas. Vanaf 2014 participeert Cultuureducatie Amstelland in regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In de huidige CmK-periode 2021-2024 richt Cultuureducatie Amstelland zich op de duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door de samenwerking tussen het onderwijs en de culturele organisaties te intensiveren. Met een uitgebreid pakket van producten en diensten draagt Cultuureducatie Amstelland bij aan het vergroten van de professionalisering van leerkrachten, vakdocenten en culturele organisaties. Daarnaast legt Cultuureducatie Amstelland de verbinding tussen binnen- en buitenschools om daarmee de culturele omgeving dichter bij de leerling te brengen.